Regulamin

REGULAMINY

Znajdziesz tutaj regulamin serwera minecraft i usług. Pamiętaj abyś przestrzegał regulamin.
 • Regulamin serwera minecraft
 • Regulamin usług
 • Polityka prywatności (ciasteczka i.t.p)
 • Realizacja zamówień
 • Odstąpienie od umowy, reklamacje
 • REGULAMIN SERWERA MINECRAFT

 • Postanowienia ogólne.
  • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Usług prowadzonej przez Kamila Adamskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biznes Kamil Adamski.
  • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
  • Każda zarejestrowana, nie negująca regulaminu osoba ma prawo do gry na naszym serwerze oraz w pełni korzystania z serweru głosowego discord.
  • Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które w ocenie indywidualnej działają na szkodę serwera
  • Obowiązuje ogólnie pojęta zasada dobrego wychowania, ograniczonego zaufania, netykiety i normy socjalne.
  • Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania niechcianych treści bez poinformowania o tym społeczności.
  • Administracja ma pełne prawo do modyfikowania lub zmieniania zawartości regulaminu bez konieczności wcześniejszego informowania użytkowników o zmianach.
 • Rejestracja
  • Pod groźbą permanentnego zablokowania konta zabrania się stosowania określeń wulgarnych, seksistowskich, rasistowskich itp. w nazwach użytkownika.
  • Zakazane jest podszywanie się pod administrację.
  • Zakazane jest sprzedawanie wszelkich kont oraz przedmiotów za realne dobra.
  • W przypadku, gdy na danym adresie IP gra więcej niż 1 osoba (np. brat/siostra), użytkownik powinien zgłosić ten fakt do administracji,, inaczej konta mogą zostać zablokowane.
 • Regulamin Gry
  • Na serwerze zakazuje się:
  • Posiadania oraz używania jakichkolwiek wspomagaczy (cheatów) ułatwiających użytkownikowi grę takich jak TinyTask, killaura, autogardowanie, xray, aimbot itp.
  • Używania wulgaryzmów, obrażania innych graczy, nękania oraz szkalowania użytkowników.
  • Używania skrótów powszechnie uznawanych za wulgarne
  • Handlowania (bądź usiłowania handlowania) za realne pieniądze
  • Sprzedaży swojego serwerowego konta
  • Utrudniania rozgrywki, wykorzystywania błędów
  • Floodowania, nadmiernego spamowania na chacie
  • Reklamowania innych serwerów Minecraft, Discord, TeamSpeak

  Regulamin Sprzedaży usług

  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Usług

 • Definicje
  • Klient/Gracz - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Konto Klienta/Gracza - oznacza konto Klienta założone na Serwerze w grze MINECRAFT na podstawie Regulaminu Gry.
  • Nick - oznacza nazwę identyfikującą Konto Klienta w ramach Serwera.
  • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Usług.
  • Regulamin Gry - oznacza regulamin gry MINECRAFT dostępny pod adresem https://visionmc.pl/?regulamin oraz https://visionmc.pl/?sklep na podstawie którego na rzecz Klienta prowadzone jest Konto Klienta.
  • Sprzedawca - oznacza Kamila Adamskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biznes Kamil Adamski z siedzibą w Kazimierza Wielka (28-500), Donosy 62, NIP: 6050077203, REGON: 523873430, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: [email protected], będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
  • Serwer - oznacza serwery komputerowe prowadzone przez Sprzedawcę, za pośrednictwem których Klienci mogą korzystać z gry MINECRAFT, których lista znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu.
  • Strona Internetowa - oznacza strony internetowe prowadzone przez Sprzedawcę, działające w domenie https://visionmc.pl
  • Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Usługi zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
  • Usługa - udostępnienie użytkownikowi uprawnień na serwerze gry lub doładowanie wirtualnych punktów/przedmiotów do konta gracza na serwerze.
  • Minecraft - gra survivalowa wydana przez Mojang AB.
 • Postanowienia Ogólne.
  • W celu korzystania ze strony visionmc..pl, użytkownik powinien posiadać aktualną przeglądarkę. internetową Firefox, Chrome, Safari bądź Opera oraz system operacyjny: Windows, Android, OSX, iOS bądź Linux.
  • W celu dostępu do serwera visionmc.pl konieczne jest posiadanie zainstalowanej gry Minecraft oraz korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 1Mbps.
 • Zasady Użytkowania
  • Użytkownik posiadając konto na serwerze VisionMc.pl akceptuje regulamin oraz warunki ogólno przyjętej netykiety poprawnego zachowania w internecie.
  • Wszystkie budowle / pluginy / pomysły, które zostały stworzone na serwerze / dla serwera lub aktualnie są używane na serwerze są własnością serwera i nikomu kto tworzył tą zawartość nie przysługują zwroty / rekompensaty.
  • Aby zapewnić wszystkim graczom pozytywne wrażenia z gry i uczciwą rywalizację, jakiekolwiek próby oszukiwania systemu serwera VisionMc.pl na jego niekorzyść, używanie wspomagaczy, obrażanie innych oraz reklamowanie innych serwisów oraz serwerów gier może skończyć się natychmiastowym wyrzuceniem z serwera bądź natychmiastową blokadą konta użytkownika - tzw. banem.
 • Realizacja zamówień
  • Szczegóły zawarte w Sklepie stanowią ofertę Sprzedawcy zawarcia umowy sprzedaży usługi
  • Klient może przyjąć ofertę przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny, korzystając z Płatności. Przy każdym Produkcie prezentowanym w Sklepie zamieszczone są odpowiednie instrukcje, w celu realizacji danej transakcji
  • Ceny w Sklepie zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich (PLN)
  • Zamówione usługi aktywowane są przez Sprzedawcę niezwłocznie na Koncie Klienta po przyjęciu przez Klienta oferty Sprzedawcy i prawidłowym przetworzeniu Płatności.
 • Odstąpienie od umowy
  • Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia zakupu na adres korespondencyjny Administratora
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta.
 • Reklamacje
  • Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją umowy sprzedaży na adres korespondencyjny Administratora. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres podany w danym zgłoszeniu
  • W przypadku ePłatności, reklamacje obsługuje podmiot kontrolujący HotPay oraz będący administratorem infrastruktury obsługującej system płatniczy; spółka ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170